náboženstvo

Aký je rozdiel medzi Salafis a Sunnis?

Zdá sa, že islam je jediné náboženstvo pre moslimov. Ale od čias dynastie Omeyadovcov (približne v polovici siedmeho storočia) sa začali objavovať rozdiely v islamskom náboženstve na základe politických, etnických a konfesionálnych rozporov. To sa prejavilo vo vývoji rôznych trendov medzi moslimami. Hlavným rozporom

Aký je rozdiel medzi Alawitmi a sunnitmi?

Súčasná situácia v Sýrii sa Európanom zdá byť nepochopiteľná a mätúca. Faktom je, že je to komplikované náboženskými názormi protichodných strán, konfliktom medzi rôznymi prúdmi islamu. Keď zomrel veľký prorok Muhammad, na jeho plodoch vyrastal štát - kalifát. Abu Bakr, jeden z najvplyvnejších spoločníkov Proroka, bol vyhlásený za kalifa. Historici často poukazujú na to,

Aký je rozdiel medzi náboženstvom a vierou: rysy a rozdiely

Svetlo, tieň, dážď, sneh, zemetrasenie, povodeň - všetky tieto javy prírody pre starovekého človeka boli záhadou. Ľudia, ktorí nie sú schopní získať odpovede na otázky o ich pôvode odkiaľkoľvek, ich sami vymysleli a spoliehali sa na životné skúsenosti. Ak je moc, potom niečo ovláda. Takže nadprirodzené pre

Čo odlišuje Nový zákon, Starý zákon a Evanjelium

Biblia je jednou z najstarších pamiatok múdrosti ľudstva. Pre kresťanov je táto kniha zjavením Pána, Písma Svätého a hlavným vodcom života. Štúdium tejto knihy je nevyhnutnou podmienkou pre duchovný rozvoj veriaceho aj neveriaceho. Dnes je Biblia najobľúbenejšou knihou na svete: vyšlo viac ako 6 miliónov kópií. Okrem kresťanov, posv

Aký je rozdiel medzi duchom a dušou: porovnanie a rozdiely

V mnohých situáciách sa „duch“ a „duša“ ukážu byť synonymom, ale napriek tomu sú koncepty rôzne zložky osobnosti jednej osoby. Z tohto dôvodu je žiaduce pochopiť, aký je rozdiel. Pojmy „duša“ a „duch“ Duša je nehmotná entita, ktorá musí byť uzavretá v ľudskom tele. V každom prípade sa predpokladá, že

Ako sa odlišuje kostol od chrámu, katedrály a kaplnky?

Pochopiť rozdiely kostola, chrámu, katedrály a kaplnky môže byť späť v dňoch narodenia kresťanstva. Verí sa, že prvá služba sa konala v súkromnom dome, ktorý pripravil sám Ježiš Kristus. Bol to on, kto počal Poslednú večeru, kde sa hovorilo o viere a kráľovstve v nebi. Na tom istom mieste sa najprv konala liturgia - sviatosť s chlebom a vínom (neskôr spojenie s telom a krvou Krista). Nakoniec, všetci účastníc

Ako sa odlišuje arménska cirkev od ortodoxnej

Mnohí ľudia od školy vedia o rozdelení kresťanstva na katolicizmus a pravoslávie, pretože toto je zahrnuté v priebehu dejín. Z toho vieme o niektorých rozdieloch medzi týmito cirkvami, o predpokladoch, ktoré viedli k rozdeleniu, ako aj o dôsledkoch tohto rozdelenia. Málokto však vie, aké sú vlastnosti mnohých iných typov kresťanstva, ktoré sa z rôznych dôvodov oddelili od dvoch hlavných prúdov. Jeden z kostolov, ktoré

Agnostik a ateista: čo je spoločné a aký je rozdiel

Na svete je asi 200 druhov rôznych náboženstiev. Prívrženci každej viery sú presvedčení, že je to ich svetonázor a ich boh, ktorý je jediným skutočným spôsobom vytvárania sveta. Niet divu, že vďaka veľkému množstvu rôznych náboženstiev sa v dávnych dobách objavili neslušní ľudia, ktorí pochybovali o pravde jednej viery alebo inej, ako aj o existencii Boha ako tvorcu nášho sveta. Medzi neveriacimi sú vedúce poz

Aký je rozdiel medzi katolíkmi a pravoslávnymi

Viera v Ježiša Krista zjednotila a inšpirovala kresťanov a stala sa základom náboženského svetonázoru. Bez neho by veriaci neboli schopní robiť správnu vec a robiť čestnú prácu. Úloha pravoslávia v dejinách Ruska je obrovská. Ľudia, ktorí vyznávali tento trend v kresťanstve nielen rozvíjali duchovnú kultúru našej krajiny, ale prispeli aj k životnému štýlu ruského ľudu. Katolicizmus už po stáročia výra

Starí veriaci a starí veriaci: kto to je a aký je rozdiel

Starí veriaci a starí veriaci - ako často sú tieto pojmy zmätené. Pred rozhovormi boli zmätení, dnes sú zmätení, dokonca aj v médiách. Každý vzdelaný človek, ktorý rešpektuje kultúru svojho ľudu, je jednoducho povinný pochopiť rozdiel medzi týmito dvoma rôznymi kategóriami ľudí. Starí veriaci Starí veriac

Rozdiely a rozdiely medzi katolíkmi a protestantmi

V 50. roku po narodení Krista založili jeho nasledovníci a tí, ktorí v ne verili, pravoslávnu kresťanskú cirkev, ktorá dodnes existuje. Od svojho založenia bolo päť kresťanských cirkví. Trvalo osem storočí, aby pravoslávna cirkev vypracovala svoje tradície a učenia. Za týmto účelom vytvorilo všetkých päť cirkví Ekumenickú radu, na ktorej sa prijímali spoločné rozhodnutia o náboženských otázkach rôznej zložitosti. Preto sa pravoslávna cirkev nazýva a

Sunniti a šiiti: aký je rozdiel a čo je spoločné

Islam, spolu s kresťanstvom a budhizmom, je jedným z najčastejších náboženstiev na svete. Najmä mnohé štáty vyznávajúce islam sa nachádzajú na východe Európy av severnej Afrike. Napriek tomu majú moslimovia protirečenia, ktoré vyústili do skutočnej vojny. Celý islamský svet bol rozdelený do dvoch skupín, ktoré sú voči sebe nepriateľské: sunnitov a šiitov. Ich hlavným rozdielom je, že s