Diplom a laureát: čo je spoločné a aký je rozdiel?

Účasť na súťažiach si vyžaduje vysokú úroveň zručností a tvorivosti. Ale ešte ťažšie vybrať víťazov. Hlavný problém vzniká vtedy, keď neexistuje presná definícia medzi menami cien a porotou, ako aj účastníkmi, nemôže pochopiť rozdelenie ocenení. Moderná spoločnosť nám poskytuje veľa mien súťažiacich: účastník, študent, víťaz, držiteľ ceny, laureát. Najťažšie je definovanie takých pojmov ako "študent" a "laureát". Aký je rozdiel medzi týmito dvoma pojmami?

Čo je to diplom?

Víťaz diplomu (odvodený od slova „diplom“, prekladané z gréčtiny ako „dvojité zloženie“) je osoba, ktorá získala diplom za rôzne činnosti, napríklad:

 • Výkon na súťaži.
 • Účasť na festivale.
 • Účasť na súťaži.
 • Výstava vedeckých prác.

Synonymom pre slovo diplomat sa často používa termín „diplom“. Diplom vydaný uznávaným súťažiacim má špeciálnu štruktúru. Musia uviesť meno a iniciály účastníka, dátum, meno a miesto konania súťaže, pečiatku organizácie a podpisy členov poroty.

Tento dokument je vydávaný účastníkovi, ktorý si pamätá na jeho výnimočný počet, progresívne nápady, vysokú úroveň tréningu a zručností.

Diplom je trojstupňová odmena, ale môže byť udelená aj špeciálna vzorka. Názov diplomu dáva osobe právo vykonávať ďalšie činnosti vo svojom odbore a prezentovať výsledky výskumu širokému publiku.

"Laureát" - kto to je?

Laureát (preložený z latinčiny ako „ten, kto je korunovaný vavrínmi“) je osoba, ktorej bola udelená špeciálna cena: okres, mesto, štát, republikán, medzinárodný; Víťazom je vo väčšine prípadov umelecká súťaž.

Oblasti tohto typu ocenenia:

 • Národné hospodárstvo.
 • Art.
 • Science.
 • Spotrebiče.
 • Sports.

Tento pojem pochádza z čias antického Grécka, kde víťazi a vynikajúci ľudia korunovali vavrínový veniec. V našej dobe bola prezentovaná upravená tradícia. Vavrínový veniec - symbol cti. Zastaraný význam tohto slova je osoba, ktorá vyštudovala ocenenie vzdelávacej inštitúcie umeleckého smeru.

Názov víťaza súťaže sa udeľuje rozhodnutím poroty. Podmienky súťaže určujú počet víťazov: môže byť jeden víťaz alebo traja. V tomto prípade sú ich miesta hierarchicky určené krokmi.

Treba poznamenať, že tento typ ocenenia môže byť pridelený jednej osobe (ktorá sa zúčastnila súťaže samostatne) a skupine ľudí (športový duet, výskumný tím, súbor, zbor, tanečná skupina).

Udeľovanie cien a ocenení laureátom sa uskutočňuje v slávnostnej atmosfére, často s využitím umeleckých čísel.

Čo je spoločné medzi týmito hodnotami?

Existuje mnoho spoločných vlastností, ktoré sú pozorované v zmysle oboch pojmov:

 1. Poradie ocenenia vzniklo historicky a vyžaduje len jedného víťaza v každej kategórii.
 2. Tieto hodnosti môžu byť udelené akémukoľvek účastníkovi súťaže, ktorý preukázal najlepšie kvality v určitej oblasti.
 3. Ocenení účastníci výrazne pred svojimi konkurentmi v úlohách.
 4. Oba tituly môžu mať trojstupňovú štruktúru.
 5. Víťazov vyberá komisia poroty.
 6. V rovnakej súťaži môžu byť udelené aj víťazi a študent.
 7. Používa sa v akejkoľvek oblasti umenia.
 8. Sú charakterizované osobitnými dokumentmi, ktoré potvrdzujú postavenie účastníkov (tieto dokumenty sú tvorené v súlade s normami zákona).
 9. Tieto tituly poskytujú úspech osobe, ktorá ich prijala a sú základom ich ďalšieho tvorivého rastu.

Hlavné rozdiely v hodnotách

Napriek tomu, že existuje mnoho spoločných vlastností medzi významom slov „diplom“ a „laureát“, stále existujú výrazné rozdiely, ktoré pomôžu správne pochopiť daný problém:

 • Na lexikálnej úrovni je hlavným rozdielom pôvod slov z rôznych jazykov - gréčtiny a latiny.
 • Držiteľ diplomu je len účastníkom, ktorému sa podarilo dobyť divákov a porotu v jednom druhu činnosti a víťazom je osoba, ktorej bola udelená peňažná cena za víťazstvo na festivale, súťažiach a súťažiach.
 • Ak je titul laureáta najvyšším ocenením na podujatí a tento účastník už nemôže obsadiť žiadnu cenu, môže sa študent stať aj laureátom súťaže, to znamená, že dostane dve ocenenia.
 • Rozsah udelenia laureáta je len ten, ktorému je súťaž venovaná, to znamená, že titul laureáta je absolútny, zatiaľ čo študent sa nemusí prezentovať vo všeobecných podmienkach súťaže, ale jednoznačne uspeje a predbehne ostatných účastníkov v jednom konkrétnom type práce.
 • Víťaz získa špeciálny diplom a víťaz získa diplom a peňažnú odmenu.
 • Titul laureáta je najvyšší v hierarchii ocenení.

Výsledok

Na záver treba poznamenať, že napriek veľkému počtu spoločných a odlišných charakteristík sú oba druhy odmien veľmi potrebné.

V podmienkach modernej konkurencieschopnosti je veľmi dôležité správne vyhodnotiť účastníkov . Existencia takýchto kategórií ako „diplom“ a „laureát“ pomôže pokryť väčší počet konkurentov, čím sa zvýši ich motivácia a túžba tvorivo sa rozvíjať.

Odporúčaná

Ako sa líši sociálny štát od ostatných štátov?
2019
Nissan Teana a Toyota Camry: porovnanie áut a čo je lepšie kúpiť
2019
Panangin a Asparkam: porovnanie a ktorá droga je lepšia pre srdce?
2019