Aký je rozdiel medzi ventilmi A400 a A500?

Súčasné tempo rozvoja infraštruktúry pre výstavbu rôznych kovových štruktúr, najrôznejšieho stupňa zložitosti a ľudskej predstavivosti, samozrejme znamená vznik nových, efektívnejších metód výroby rôznych základných prvkov. Bude to otázka príslušenstva, alebo skôr rozdielu medzi zosilnením triedy A-III (A400 a A500). Ale pochopme postupne, takže ...

Všeobecné informácie

Armatúra je najdôležitejšou časťou kovových konštrukcií vo forme kovovej tyče, ktorá slúži na vystuženie betónu. Oceľ armatúry rôznych tried môže byť vyrobená v pradienkach alebo tyčí. Tyče sa vyrábajú v závislosti od dĺžky výstuže, hlavne od 6 do 12 m (najčastejšie používaná tyč s dĺžkou 11 m 70 cm ). Hmotnosť výstuže závisí od priemeru tyčového úseku. Napríklad vystuženie 10 mm v priereze tyče bude oveľa jednoduchšie ako napríklad vystuženie 20 mm, 36 mm alebo dokonca 40 mm v priereze.

Mechanické vlastnosti výstužnej ocele sú indikátorom jej klasifikácie. Používa sa špecifická trieda v závislosti od počiatočných požiadaviek pre budúce zámočníctvo. Keď hovoríme metaforicky, zosilnenie v kovovom tele sa dá porovnať s úlohou kostry v ľudskom tele - to je základ základov! Preto pri výbere a ďalšej práci si tento objekt zaslúži najbližšiu pozornosť. Konečný výsledok závisí od toho, či bude realizovaný celý projekt budúcej kovovej konštrukcie.

Rozdiely medzi ventilmi A400 a A500

Ventily A400 a A500 sú zaradené do triedy A-III. Môžu byť nazývané sestry dvojčiat, pretože sú podobné externe aj v oblasti aplikácie. Budú vyzerať presne na osobu na ulici, ale ak sa pozriete pozorne, rozdiely sú významné.

Vonkajšie rozdiely

Po prvé, špecialista, napríklad technik ventilov, ktorý rozumie téme, nebude vizuálne rozlíšený, aby ho vizuálne rozlíšil. Pri výstuži A500 je rozstup priečneho rebra dlhší ako rozstup A400.

Profil armatúry A500

Samotné „vyťahovanie“ výstuže je silnejšie v porovnaní so svojou „zvanou sestrou“ a ide častejšie pozdĺž špirály, ktorá poskytuje najlepšiu priľnavosť k betónu. To všetko možno pripísať vonkajším rozdielom.

Rozdiely v zložení ocele

Po druhé, zloženie ocele A500 je uhlíkatejšie ako zloženie ocele A400, navyše je tepelne mechanicky spevnené, čo poskytuje lepšiu pevnosť a pružnosť. To zase poskytuje lepšiu kvalitu zvaru a menšiu krehkosť v porovnaní s výstužou A400. Voľba takejto kompozície poskytuje dobrú odolnosť proti korózii a výrazne zlepšuje kvalitu zváraného spoja, čím sa zabezpečuje minimálna možnosť trhlín a iných nedostatkov, ktoré sú možné pri zváraní.

A400

Tiež pružnosť výstužnej tyče A500 umožňuje presnejšie dodržiavať špecifikované parametre projektu výstužnej klietky konkrétneho výrobku pri jeho ohýbaní na stroji.

A500

Ak urobíte experiment a nastavíte rovnaké parametre pre ohybovú inštaláciu a najprv ohnete A400 a potom A500 a porovnáte výsledky, potom bude z tyče A500 presnejší obrobok, ktorý drží tvar lepšie. Vďaka všetkým výhodám výstuže A500, ak je to potrebné v procese výroby kovovej konštrukcie, môže nahradiť výstuž A400. Ale ak sa v projekte deklarujú armatúry A500, potom sa nahradia nižšou triedou, t. Zariadenie A400 môže utrpieť značnú hrozbu pre životnosť a kvalitu výstuže a ohroziť kvalitu dokončenia projektu.

Rozdiely v cenách

Po tretie, porovnaním cenovej línie týchto objektov je možné dospieť k záveru, že rozdiel v nákladoch na materiál medzi nimi je minimálny, čo sa tiež premieta do rúk armatúr A500.

A400 je v porovnaní so súperom o niečo lacnejší a táto výhoda nestačí, keď je rozhodujúca. Predtým to bolo možné a preferované armatúry A400, ale s príchodom „sestier“ sa situácia na trhu dramaticky zmenila. A armatúra A 500 sa objavila na metal-aréne v poslednej dobe, ale okamžite získala popularitu a zaujala čestné miesto vo svete kovových konštrukcií.

Ak zhrnieme vyššie uvedené, môžeme konštatovať, že nové technológie nie sú stále na mieste, čo nám umožňuje nájsť lepšie a univerzálnejšie spôsoby vytvárania vysoko kvalitných, univerzálnych, nákladovo efektívnych materiálov. A to dáva "zelené svetlo" pre modernizáciu a zlepšenie celého postupného procesu výroby kovových konštrukcií, niekedy fascinujúcich svojou silou, krásou a milosťou.

Odporúčaná

Ako sa balayazh líši od zvýraznenia?
2019
Aký je rozdiel medzi bubnovými a kotúčovými brzdami?
2019
Aký je rozdiel medzi mierou rastu a mierou rastu?
2019